ekont praha - účetní a daňová kancelář

Proč spolupracovat s naší účetní firmou?

 • Díky mandátní smlouvě ručíme za správnost zpracovaného účetnictví (zaměstnanec neručí)
 • Naše společnost je pojištěna. To znamená, že v případě naší chyby bereme zodpovědnost na sebe a případný postih (penále) hradíme my. (zaměstnanec pojištěn není a ručí jen 3 platy)
 • Ušetříte mzdové náklady za jednoho nebo dva zaměstnance (účetní a mzdová účetní)
 • Neplatíte nemocenskou, OČR, dovolenou ani odstupné (u zaměstnance ano)
 • Máme zastupitelnost (u zaměstnance ne)
 • Praxe 20 let
 • Zkušenost s účtováním ve všech oborech

Účetnictví

 • Naše společnost nabízí profesionální vedení účetnictví středním i velkým firmám. Klademe maximální důraz na zájmy našich klientů a zároveň pracujeme v souladu se zákonem o účetnictví, se všemi účetními standardy a dalšími navazujícími předpisy.
 • Našim klientům poskytujeme individuální přístup a v průběhu roku je vždy informujeme o stavu jejich účetnictví a upozorňujeme na zákonné platby během roku.
 • V našem týmu zaměstnáváme odborníky v daném oboru, sledujeme nejnovější změny a novinky ve všech příslušných oblastech.

Vedení účetnictví u nás:

 • Zpracování daňových přiznání
 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Pravidelné reporty o stavu závazků a pohledávek
 • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • Sestavení roční účetních závěrky včetně výkazů a zákonné přílohy
 • Pravidelné zasílání přehledů hospodaření (výsledovka, rozvaha, cash flow)
 • A řadu dalších úkonů podle individuálních požadavků a přání klienta

Daňová evidence

Daňová evidence se týká osob samostatně výdělečně činné (OSVČ), jímž nabízíme komplexní služby zpracování a vedení daňové evidence podle platných právních předpisů s důrazem na jejich ekonomické zájmy.

Vedení daňové evidence u nás:

 • Zpracování uzávěrky peněžního deníku
 • Vedení drobného a dlouhodobého majetku
 • Zpracování přehledu majetku, závazků a pohledávek
 • Pravidelná analýza hospodaření a daňového zatížení
 • Vedení peněžního deníku, knihy závazků a pohledávek
 • Zpracování daňových přiznání a příloh s tím souvisejících

Mzdy

Naše společnost zajišťuje zpracování mezd s vysokou mírou odbornosti a při dodržení všech zákonných podmínek. Zároveň dbáme na individuální potřeby klienta a snažíme se mu vždy vyjít maximálně vstříc.

Vedení mzdového účetnictví u nás:

 • Měsíční zpracování a výpočet mezd
 • Výpočet srážek daní a odvodů
 • Odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních přehledů
 • Zastupování firem při kontrolách danými úřady (finanční úřad, PSSZ, OSSZ, zdravotní pojišťovny)
 • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Vystavování potvrzení při změně zaměstnání (zápočtový list)
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období
 • Přihlášení a odhlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • Správu a evidenci mzdových listu a evidenčních listů důchodového pojištění
 • Vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
 • Vyhotovení příkazů k úhradě mezd a zákonných odvodů
 • Vytvoření výplatních pásek
 • Řešení a výpočet náhrady za pracovní úrazy
 • Zpracování oznámení o plnění povinného podílu OZP na úřad práce
 • Vystavování potvrzení příjmů zaměstnanců pro účely bankovních úvěrů, půjček
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů za zdaňovací období
 • Vystavování potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

Základní ceník bez DPH

Měsíční vedení účetnictví (4 000 Kč)

 • zaúčtování 50 položek ( přijaté a vydané fa, pokladní doklady, bankovní výpisy)
 • Zpracování přiznání k DPH s možností elektronického odeslání
 • Hot line poradenství
Každých dalších 25 položek zvyšuje cenu o 500 Kč

Daňová evidence (1 500 - 2 500 Kč dle obtížnosti)

 • Zaúčtování 50 položek a za každých dalších 25 položek 400 Kč

Mzdové účetnictví

Základ za prvního zaměstnance je 500 Kč za dalších 9 zaměstnanců je 250 Kč a při více než 10 zaměstnanců je 200 Kč za jednoho zaměstnance.

Pevný měsíční paušál

cena dohodou

EKONT - Ing. Petr ČERMÁK
Marie Cibulkové 335/24
143 00 Praha 4
tel.: 605 277 718, 605 277 719
e-mail: info@ekont-praha.cz
e-mail: cermakova.ekont@quick.cz